•  Minimální věk 2 roky
  •  Uzavření smlouvy o poskytnutí služby
  •  Děti musí být podrobeny pravidelnému očkování , nebo musí mít doklad, že   jsou proti nákaze imunní, nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou   kontraindikaci dle zákona 258/2000Sb