• Individuální přístup, důraz kladený na talent a záliby dítěte a jeho podpora
 • Respektování odlišností, osobního tempa a zájmů dítěte
 • Rozvoj schopností , dovedností a zájmů dítěte
 • Podnětné, klidné, přátelské, rodinné prostředí
 • Podpora zdravého životního stylu
 • Výběr činností dle zájmu a přání dítěte (výběr druhu programu - volná činnosti či řízená - výtvarná, pohybová,....)
 • Možnost individuálních režimových momentů (pro děti, které nespinkají po obědě, nabídka jiných relaxačních činností - odpočinek na relaxačních polštářích, sledování pohádek, kreslení u stolečku, čtení pohádek....)
 • Pro předškolní děti - individuální příprava na přijetí do ZŠ (rozvoj grafomotoriky, zrakového, sluchového vnímání, ....)
 • Velký důraz na pobyt venku, za každého počasí
 • Profesionální přístup pedagogů a všech pracovníků
 • Celková kapacita zařízení cca 20 dětí/ 3 - 4 učitelky či chůvy (zdravotní sestra, pedagog či sociální pracovník)
 • Akceptujeme dudlíky, plínky, drobné hračky (plyšáčky, hajánky, hračky s citovou vazbou, látkové pleny...)
 • Možnost zřízení zájmových kroužků dle zájmu dětí - logopedie, výtvarný, pohybově - taneční, angličtina....