• Individuální přístup, důraz kladený na talent a záliby dítěte a jeho podpora
  • Respektování odlišností, osobního tempa a zájmů dítěte
  • Podnětné, klidné, přátelské, rodinné prostředí
  • Pobyt venku, téměř za každého počasí
  • Akceptujeme dudlíky, plínky, drobné hračky (plyšáčky, hajánky, hračky s citovou vazbou, látkové pleny...) 

Online přihláška

Rozhodující pro přijetí do DS Čtyřlístek je datum odeslání níže uvedené přihlášky!!

Přihlášku vám potvrdíme e-mailem.